gazlastirici

Aşağı akışlı gazlaştırıcı

Gazlaştırıcı tiplerinden sabit yataklı gazlaştırıcıyı dört madde altında işleyelim.İkinci  olarak aşağı akışlı gazlaştırıcılara bakalım.

Aşağı akışlı gazlaştırıcılarda hava/oksijen ve biyokütle tepeden beslenir. Yakıt ve gaz hareketi aynı yönlü olur ve gaz reaktörü alt kısımdan terk eder. Üretilen gaz reaktörün alt kısmından çıkar. Yukarı akışlı gazlaştırıcının tersine, aşağı akışlı gazlaştırıcıda, biyokütle ile gaz arasındaki ısı transferi çok düşüktür. Bu yüzden çıkış gaz sıcaklığı oldukça yüksek olur, aşağı akışlı gazlaştırıcının en önemli avantajı, üretilen gazın oldukça düşük miktarda katran içermesidir.

Aşağı akışlı gazlaştırıcının dezavantajları ;

• Gaz, yüksek oranda toz ve kül içerir ve bu yüzden oksidasyon bölgesini kül parçalarıyla geçmek durumunda kalır.
• Yakıt konusunda nispeten katı kuralları vardır. Düzenli akışın sağlanabilmesi, dar kısımlarda birbirlerini engellememeleri, piroliz gazlarının aşağı akışı için yeterli boş alanın olması ve ocak bölgesinden yukarı ısı taşınımı olması için kullanılacak maddelerin boyutu 4-10 cm arası yaklaşık birbirinin aynı olmalıdır. Bu yüzden biyokütle boyutunun ayarlanması gereklidir.
• Biyokütlenin nem içeriği %25’ten düşük olmalıdır.
• Çıkış gazlarının yüksek sıcaklığı, düşük gazlaştırma verimine sebep olur

Bu siteye oy ver!
Share

Comments (No Responses )

No comments yet.

Bir Cevap Yazın