biyogaz

Biyogaz Üretiminde Kullanılan Organik Atık/Artık Hammaddeler

Hayvansal Atıklar

Sığır, at, koyun, tavuk gibi hayvanların dışkıları, mezbahane atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar özellikle kırsal kesimler için önerilen biyogaz tesislerinde kullanılmaktadır.

Bitkisel Artıklar

İnce kıyılmış sap, saman, anız ve mısır artıkları, şeker pancarı yaprakları ve çimen artıkları gibi bitkilerin işlenmeyen kısımları ile bitkisel ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan artıklardır.

Bitkisel artıkların kullanıldığı biyogaz tesislerinin işletilmesi sırasında proses kontrolü büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kırsal kesimlerde bitkisel artıklardan biyogazın eldesi önerilmemektedir.

Organik İçerikli Şehir ve Endüstriyel Atıklar

Kanalizasyon ve dip çamurları, kağıt, sanayi ve gıda sanayi atıkları, çözünmüş organik madde derişimi yüksek endüstriyel ve evsel atık sular biyogazın üretiminde kullanılmaktadır. Bu atıklar özellikle belediyeler ve büyük sanayi tesisleri tarafından yüksek teknoloji kullanılarak tesis edilen biyogaz üretim merkezlerinde kullanılan atıklardır.

Çeşitli Kaynaklardan Elde Edilebilecek Biyogazın Verimleri ve Biyogazdaki Metan Miktarları

• Büyükbaş hayvan canlı ağırlığın % 5-6’sı kg-yaş gübre/gün
• Koyun-Keçi canlı ağırlığının % 4-5’sı kg-yaş gübre/gün
• Tavuk canlı ağırlığının % 3-4’sı kg-yaş gübre/gün

Bu siteye oy ver!
Share

Comments (No Responses )

No comments yet.

Bir Cevap Yazın